Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kin en Bloxam 03) vonden in overeenstemming met Beijerinck dat de zuurgraad der fermentatie vloeistof een groote rol bij de opbrengst speelt. Sporen van zwavelzuur gedurende de fermentatie en een verdere hoeveelheid na afloop om de occlusie van de verfstof door het ferment te verhinderen deden de opbrengst tot 99.5 % stijgen, berekend naar de theoretisch mogelijke opbrengst. Wordt nu dit indigowit tot indigo geoxydeerd dan gaat de opbrengst terug tot 88 %. In tegenwoordigheid van de calcium hydroxyde en ammonia is de opbrengst beter zooals besproken door Beijerinck en Rawson<>4), Er is echter nog een andere belangrijke invloed, die door isatine wordt uitgeoefend. Deze stof bevordert namelijk de vorming van indigorood gedurende de oxydatie. Nu is gebleken, dat juist calciumhydroxyde en ammonia de vorming van isatine bevorderen. De Java indigo bevat beduidende hoeveelheden indigorood en wordt daarom in sommige ververijen nog wel gebruikt °5). De natuurkleurstof wordt echter geheel op den achtergrond gedrongen door de synthetische kleurstof. Deze kan thans in een zeer hoogen graad van zuiverheid gemaakt worden.

Hier volgt een verkort schema van het verloop der pogingen om tot een technisch bruikbare synthese te geraken. 1882: v. Baeijer en Drewsen cc) bereiden indigo uit o-nitrobenzaldehyde en aceton.

cho _choh.ch2coch3

<( )>no2+ch3coch3_,<^

o-nitrobenzaldehyde t aceton o-nitrophenyl-melkzuur,

methyl-keton.

Door smelten met alkali heeft de volgende reactie plaats:

CHOHCH,COCH,—»2H,04-2CHLf:or)H4-

63) Perkin & Evcrest — The natural organic colouring Matters p. 489.

U4) The natural organic colouring Matters — 490.

°5) A. G. Perkin — Chem. Soc. Proceedings — 1907 23 30

as? mt"Z-ncB"'d" Ch™- G«' " ,5"

Sluiten