Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O-phtaalzuur O.phtalz.anh. phtaalimide

Dit phtaalimide geeft in waterige oplossing met chloor en natriumhydroxyde anthranilzuur. Dit zuur geeft met monochloorazijnzuur het begeerde phenyl-orthoglycinecarbonzuur. Door smelten met natriumhydroxyd in vacuo ontstaat via indoxylzuur indigo en mierenzuur natrium.

Het mierenzuur is een bijproduct dezer industrie geworden.

In 1900 vond Pfleger, een chemicus der Deutsche Goldund Silberscheideanstalt, dat natriumamide de opbrengst verhoogde wanneer het in plaats van smeltende kali werd gebruikt. De Höchster Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning hebben nu de volgende methode in gebruik.

Uit benzol wordt via nitrobenzol het aniline en daaruit met monochloorazijnzuur het phenylglycocoll gemaakt. Door smelten met natriumamide en daarop volgende oxydatie ontstaat indigo. Dit is het procédé van Heumann uit 1890 in verbeterde opbrengst. Bovenstaande 2 procédés doen het natuurproduct in het gedrang geraken. Het door Sandmeyer gevonden procédé is voor de bereiding van indigoblauw te duur. Voor de bereiding van isatine en thioisatine wordt het wel aangewend.

Sluiten