Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de formule

C14H8O2/C|2H,4°3(OH)7

OH

voorgesteld. De suiker is dan een biose.

Schunck en Marchlewski 97) kwamen tot een heptabenzoylderivaat. Ze vonden nog een tweede glucoside dat ze „rubiadine glucoside noemden98). Het splitst door zwavelzuur en zoutzuur als volgt:

C21H20O9+H2O-»Cl5H10O4+C8H12O6

Ze slaagden erin een pentacetylderivaat met smp. 237° te isoleeren. Ze stelden de volgende structuurformule voor:

HO O

ch2ohchohch.choh.choh.cho

I I

I O 1

Er kan dus met zekerheid beweerd worden dat de krapwortel minstens twee glucosiden bevat, n.m.: het ruberythinezuur en het rubiadineglucoside.

Alizarine 1-2-Dioxy anthrachinon.

De structuurformule dezer stof is derhalve:

O OH

OH

De stof werd door Robiquet en Colin 99) in 1826 in de krapwortel uit den Levant ontdekt. Graebe en Liebermann hebben de stof in 1869 10<>) synthetisch gemaakt. De hedendaagsche techniek oxydeert anthraceen met natriumchromaat en zwavelzuur tot anthrachinon. Het chroomzwavelzuur mengsel wordt electrolytisch geregenereerd. Door oplossen in sterk zwavelzuur s.g. 1.84 met 96 % H2S04 bij

7) Schunck & Marchlewski — Journ. Chem. Soc. — 63—1180.

08) Schunck & Marchlewski — 63—969—1137.

9B) Robiquet 6 Colin — Ann. chim. phys. — 34—225.

10°) Graebe & Liebermann — Ann. Chem. Pharm. Suppl. 7—300: Ber d. deutsch. chem. Ges. — 2—14—332—505 (1869) 3—359 (1870)

Sluiten