Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105—110° en verder kristallisatie door afkoelen en uitgieten in water wordt het ruwe product gezuiverd. Sulfoneeren met rookend zwavelzuur — 15 % S03 — bij 150° C levert anthrachinon — /3 — sulfonzuur smelten met kali levert alizarine.

O

Anthrachinon — P — Sulfonzuur Uit de krapwortel kan men de stof het beste met aluinoplossing extraheeren — Runge102).

Purpurine 1-2-4-trioxyanthrachinon. Deze stof werd door Robiquet en Colin 101) in de krapwortel aangetoond in 1828. Runge102) en Debus 103) isoleerden de stof in zuiveren toestand. Strecker104) stelde de structuurformule vast. De Lalande i°5) bereidde het synthetisch. De techniek oxydeert droog alizarine met bruinsteen en zwavelzuur. De structuur-

1 -2-4-trioxy Anthrachinon

Onder de benamingen: purpuroxanthine, xanthopurpurine vindt men het isomeer van alizarine het 1-3-dioxy-anthrachinon in de litteratuur. Schützenberger en Schiffert106) isoleerden het uit de krapwortel. De stof heeft een smeltpunt van 263°; lost gemakkelijk op in benzol en alcohol en is zooals de naam aangeeft geel. Het Grieksche Xanthos = geel. Alizarine is rood en purpurine is purperkleurig. Wordt purpurine met

101) H. Rupe — Die Chemie der natürlichen Farbstoffe — 213.

102) Runge — Journ. f. prakt. Chemie — 5—363. Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleiszes in Preuszen 1835.

i°3) Debus — Ann. Chem. Pharm. — 56—351.

104) Strecker —- Ann. Chem. Pharm. — 75—20.

105 j De Lalande — Jahresber. — 1874—486.

100) Schützenberger en Schiffert — Buil. Soc. chim. — 4—12.

Sluiten