Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oxydatie van aethylfisetol met alkalische kaliumpermangaat-oplossing bij kamertemperatuur leverde twee oxydatie producten:

1 monoaethylresorcylglyoxylzuur smp. 65°—68°;

2 monoaethylresorcylzuur smp. 152°—154°.

Het monoaethylresorcylglyoxylzuur leverde een diaethylverbinding smp. 128°—130° en een oxime smp. 150°. De titratie gaf in verband met de analyse der diaethylverbinding Cj aHX4O5 de aanwezigheid van een COOH-groep per molecule. De structuur der verbinding volgt dus uit de volgende formule:

/OC2H5 1

C6H3 ^

I \OH 3

CO

I

COOH

Voor het monoaethylresorcylzuur kan dus de formule:

/oc2h5 1

C6H5X gelden.

| \OH 3

cooh

De stand der COOH groep was nog onzeker. Von Kostanecki 131) bereidde het zuur door oxydatie van mono aethyl1,3-resacetophenon en ook door aethyleeren van /?-resorcylzuur.

Het fisetol en diaethylfisetol hebben dus de volgende for-

in 11 lf>Q*

181) v. Kostanecki — Ber. d. deutsch. Chem. Ges. — 28—2305 (1895).

Sluiten