Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4) Nicaragua hout, eveneens afkomstig van de Caesalpinia echinata. Het zijn waarschijnlijk de takken van dezen boom.

')) Sapanhout of Japanhout — bois du Japon — Sapanwood ook onecht rood sandelhout genoemd. Het is afkomstig van de Caesalpinia Sapan. Het groeit in: Siam, China. Japan, Cochinchina, Philippijnen, Celebes, Java, WestIndië, Brazilië en de Antillen enz. Het Sapanhout van Bima gelegen op Soembawa in den O. I. Archipel is van een kwaliteit die voor het Fernambuchout maar weinig onderdoet.

De invoering van dit verfhout in de ververij ging, omdat het de inheemsche verfstoffen concurrentie aandeed, met moeilijkheden gepaard. Zoo verscheen in 1532 in Engeland onder Hendrik VIII een Act of Parliament waarbij het gebruik van Brazil wood verboden werd. In 1581 onder Queen Elisabeth werd het gebruik onder zware straf verboden en de aanwezige voorraden moesten in het openbaar verbraad worden 149).

De kleurstof aanwezig in het roodhout is de Braziline. Ze is aanwezig als glucoside en als zoodanig het eerst door Schützenberger herkend. Hij kon het niet in kristalvorm verkrijgen iso), Chevreul i5i), Bolley 152), Kopp 153) verkregen

de verfstof Braziline door splitsing van het glucoside in kristal\orm. Liebermann en Burg i54)stelden het kristalwatergehalte vast en kregen een verbinding: brazilinelood van de samenstelling: C16H1L,05Pb HaO. Zij bereidden nog een tetra acetylderivaat. Bolley 155) en Schall 156) verkregen uit alcohol de kleurstof in watervrije kristallen. Kopp 153) probeerde drooge destillatie. Liebermann en Burg 154) de kalismelt om achter de structuurformule der kleurstof te komen. De resultaten waren weinig bevredigend daar de ontledingsproducten een te gecompliceerd mengsel vormden. Eerst toen Feuerstein en v. Kostanecki 157) het dimethylderivaat van, braziline

14n) ]. B. Hurry — The Woadplant and its dye — l.c. p. 259.

1>n) Schützenberger — Die Farbstoffe u.s.w. (übersetzt von Schröder) Berlin (1870) pag. 289, 292.

151) Chevreul — Ann. Chim. [I] — 66—225.

Uil Bolley — Schweiz. Polytechn. Zeitschr. IX — p. 267 (1864).

153) Kopp — Ber. d. deutsch. Chem. Ges. 6—446 — (1873).

Liebermann en Burg — Ber. d. deutsch. Chem. Ges. 9—1883 —

1S5) Bolley — l.c. (1876)

1B8) Schall — Ber. d. deutsch. Chem. Ges. — 27—529 (1894)

*5T) Feuerstein en v. Kostanecki — Ber. d. deutsch. Chem. Ges. 27— 52o (1894).

Sluiten