Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT.

1. In 1513 verscheen te Brussel bij Thomaes van der Noot In den Zeeridder

T BOUCK VA WONDRE.

Een exemplaar van dit zeer zeldzame werk, waarin de kunst van het verven van textielgoederen wordt beschreven, bevindt zich in de Bibliothèque Royale te Brussel. Het boek werd in 1544 herdrukt te Antwerpen bij Simon Cock op die Lombaerde veste. Hiervan is een exemplaar aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.

Het doel van mijn onderzoek is dit moeilijk toegankelijke werk onder de aandacht van de scheikundigen te brengen door den tekst van t Bouck va Wondre te herdrukken.

2) Om de belangrijkheid van t Bouck va Wondre in de chemische literatuur over de ververij nader te doen uitkomen, is een kort overzicht gegeven van de kennis der Egyptenaren. Grieken en Romeinen op het gebied der verfkunst. Meer uitgebreid werd behandeld de ververij in Italië in het begin der 16e eeuw. In het bijzonder werd melding gemaakt van de verklaring van de kunst van het verven beschreven in een in 1540 verschenen Italiaansch werk van Giovanni Buonaventura Rosetti, getiteld: Plictho de larte dei tentori, waarvan in 1911 een herdruk verscheen te Florence, bewerkt door Prof. Icilio Guareschi.

Uit dit werk werden enkele voorschriften overgenomen en vertaald, om aan te toonen, dat het gebruik van grondstoffen als aluin, indigo, Vlaamsche meekrap in de ververij toen reeds bekend was.

Vergelijkt men de voorschriften uit het in 1513 verschenen Bouck va Wondre met die uit Rosetti's in 1540 gedrukt Plictho de larte dei tentori, dan ziet men dat in de Nederlanden de kunst van het verven in dien tijd minstens even hoog ontwikkeld was als in Italië.

Onder de regeering van Lodewijk XIV ontstond in Frankrijk een bloeiende textielnijverheid vooral tengevolge van het protectionisme van minister Colbert.

De ontwikkeling van de kennis op het gebied der ververij in Frankrijk blijkt uit het werk ,,Le Teinturier parfait ", waarvan verschillende herdrukken verschenen, die werden bespro-

Sluiten