Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar omvatten. De ruimte is een zachte kracht, maar bestemd om te winnen van den hardsten steen. Toch is tusschen ruimte en gebouw 'n eerbiedsverhouding. Beide weten: de een is niets zonder de ander. In levende bouwkunst is hoogste verzoening tusschen geest en stof: de stoffelijke vorm, zichtbaar geworden geest. Ruimte en gebouw verhouden zich als ziel en lichaam en elkaar op gelijke wijze doordringend en adelend. Ware eerbied voor het lichaam ontspringt uit eerbied voor de ziel, besef van de oneindige waarde van elke menschenziel. Zoo ontspringt ware eerbied voor 't gebouw uit eerbied voor de omsloten ruimte, de ziel van het gebouw.

Muren, daken, ramen en deuren vormer, het gebouw.

Een muur dient sterk te zijn, berekend op haar taak, 't omsluiten der ruimte, 't dragen van zolder en kap. Dit is de functie van de muur.

Een dak dient zoo te zijn, dat het water, dat er op valt, zoo snel mogelijk buiten het gebouw wordt gebracht. Dit is de functie van het dak, hierin ligt de bekoring van het groote, eenvoudige dak.

Ramen dienen om licht in te laten en 't uitzicht naar buiten mogelijk te maken. In de verzoening van deze twee functies ligt de functie van het raam.

Deuren dienen om den mensch in en uit de ruimte te kunnen laten. Eenvoudige deuren kunnen voeren naar eenvoudige ruimten, zware, karaktervolle deuren naar groote, karaktervolle ruimten. Dit is de functie van de deur; de ruimte er achter bepaalt afmeting en karakter.

De zoldering kan vlak en rustig zijn boven ons hoofd als uitdrukking van „de stilte in ons wezen, die bezielt". Ze kan ook tot 'n machtig gewelfstelsel worden, de ontroering der ruimte, die zij naar boven afsluit, omvattend, als een gebogen kust de onstuimige zee.

In een woonhuis kunnen wanden en zolderingen vlak, ramen en deuren eenvoudig zijn. De hoofdingang mag iets meer omlijst, de „sfeer" der woning moet ons duidelijk worden uit de „sfeer" van de deur. Alleen over deuren en wat zij uitdrukken is een boek te schrijven en bij alle volkeren neemt de deur een groote plaats in. Alle volkeren hebben ook hun „heilige deuren".

Het raam vertolkt eveneens de sfeer van de ruimte, die het

Sluiten