Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„pijpen", de vale buurten, die in Amsterdam ontstonden door de aesthetisch ongebreidelde eigenbouwerij. Door het voorplakken van betere gevels zouden ook deze wijken op het AmsterdamWest-peil te brengen zijn en zouden de autotochten met bewonderende vreemdelingen nog uitgebreid kunnen worden. Hun bewondering geldt echter ook nu reeds „oude wijn in een nieuwe zak".

Veel „nieuwe wijn" (desnoods in oude zakken) is er in onze moderne stadsuitbreidingen niet te bespeuren, noch bij de woningenbouwvereenigingen, noch bij de eigenbouwers.

De beste arbeiderswoningen zijn verkleinde middenstandswoningen en weerspiegelen in hun innerlijke samenstelling de ideaalloosheid en geestelijke oppervlakkingheid dezer, de prijzen op peil houdende brave groep, steunpilaar van kerk en staat en met een groot zondenregister op het gebied der bouwkunst. Alle geld besteed aan architectonische bijstand acht de middenstand weggeworpen geld. Zij heeft bijna alle moderne winkelstraten op haar geweten, geinspireerd op de wetenschap, dat ook moderne barbaren worden aangetrokken door alles wat glimt. In hun magazijnen worden we geholpen door slecht betaalde filmsterren, in hun liften gaan we op en neer, bijgestaan door een proletaar, vermomd als admiraal.

Buiten de gebouwen voor woondoeleinden, treffen we in moderne steden nog aan utiliteitsgebouwen en kerken.

Utiliteitsgebouwen (fabrieken en dergelijke) zouden een eigen schoonheid kunnen vertoonen. Helaas, het meerendeel onzer grootindustrieelen beschouwt, net als de middenstand, architectonische verzorging van hun bedrijfsgebouwen als iets volmaakt overbodigs. In Twenthe, waar het wemelt van fabrieken, is het mij eens overkomen, dat een fabrikant bij mij kwam voor de verzorging van een fabrieksgebouw. Het gold de overbouwing van een straat, en een verstandig gemeentebestuur stelde hem eischen, die zijn medewerkers niet konden vervullen. Noodgedwongen kwam hij bij mij en ik slaagde er in de zaak tot een oplossing te brengen. De inkt van de bouwvergunning was nog niet droog, of hij liet een gebouw, waaraan minder eischen werden gesteld, weer uitvoeren door de onbevoegden, waarmee hij in het moeras was gezakt.

De moderne kerk als gebouw maakt ook een crisis door, met de meeste teekenen van beterschap in het katholieke kamp.

Sluiten