Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorgaande beschouwingen waren misschien voor velen wat te abstract. Maar het was de rijstebrijberg, waardoor wij heen moeten eten om in het luilekkerland der bouwkunst te komen. Door direct door te dringen tot de kern van het probleem der bouwkunst, komen we naderhand des te gemakkelijker tot een breed inzicht. Inzicht in bouwkunst is inzicht in het wezen der bouwkunst. Het is ook inzicht in datgene, wat wij te doen en te laten hebben, wanneer we zelf bij bouwkunstige vraagstukken betrokken worden. En wat dit laatste betreft, is er een algemeen tekort aan inzicht.

Op drie wijzen kunnen wij betrokken worden bij een bouwkunstig vraagstuk:

Ie. Er kan een dag aanbreken, dat we een huis voor ons zelf willen bouwen.

2e. Als bestuurslid van een woningbouwvereeniging kunnen wij geroepen worden een heele wijk te helpen bouwen. 3e. Als bestuurslid van een commissie tot stichting van een eigen gebouw, een coöperatiegebouw, een kerk, een jeugdherberg of kamphuis worden we in de voorbereiding van bouwplannen betrokken.

Het eerst noodige bij bouwen is natuurlijk het beschikken over de noodige middelen. Daarna dient met de keuze van den architect begonnen te worden en hier beginnen de moeilijkheden en de fouten. Een algemeene fout is het koopen van grond buiten den architect om. Een ongeschikt stuk grond beteekent een voortdurende bedreiging van 't heele bouwplan en het is strikt noodzakelijk ook voor grondaankoop den architect te raadplegen. Hij ziet mogelijkheden en ook bezwaren, die de leek niet ziet. En vooral bij een meer openbaar gebouw is de plaats een buitengewoon belangrijke voorwaarde.

Bij 't kiezen van een architect dienen we echter te weten: wie is architect?

Want al zijn er in bijna alle plaatsen lieden, die dezen schoonen titel achter hun naam plegen te zetten, daarom zijn ze het nog niet. Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen en zoo zijn het lang niet allemaal architecten, die met een duimstok en een Koh-i-Noor-potlood rondloopen en zich aan gebouwen te buiten plegen te gaan.

De bouwkunst heeft, zoo reeds gezegd is, twee zijden, een technische zijde en een artistieke, de ruimtelijke zijde.

De technische afdeeling der bouwkunst houdt zich bezig met

Sluiten