Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de wereld bestaan, over bouwkunst en stedebouwkunst.

Voor 't technische deel der bouwkunst is alle kennis nuttig, voor het zuiver bouwkunstige deel moet alle kennis geworden zijn tot een levend bezit, het bouwkunstig scheppen stimuleerend en een veer van de vleugels, waarop zich dit scheppen verheft boven de aarde.

Het is juist dit element in de bouwkunst, dat alle diploma s waardeloos maakt. Zoomin als we, staande voor een schilderij van Rembrandt, de vraag stellen of Rembrandt de acte M.O. teekenen bezat (hij zou trouwens zakken voor 't examen), zoo min heeft het zin bij 'n levend bouwkunstig werk naar 'n diploma van den schepper te vragen. Er is wel 'n streven in ons land, om 'n architectendiploma in te voeren, maar daaraan zijn groote nadeelen verbonden, vooral omdat breede volkslagen hun kinderen niet naar de onderwijsinrichtingen zouden kunnen zenden, waar architectendiploma's veroverd kunnen worden. Het is mijn meening, dat de bouwkunst kwijnt, omdat voor tal van jonge menschen vrije beroepskeuze een fictie is. Tal van menschen gaan in hun later leven door voor traag, omdat zij hun bestemming niet vonden. Ik geloof, dat wanneer zij het beroep zouden hebben kunnen vinden, dat paste bij hun aanleg, dat zij dan iets gevonden zouden hebben, dat hun leven zou hebben gevuld en er beteekenis aan zou hebben gegeven. Nu staat hun licht onder 'n afschuwelijke maatschappelijke korenmaat. Boven op die korenmaat zit een kleine groep bevoorrechten, zooal niet bevoorrecht door talent, dan door het geld en de botte macht daaraan verbonden.

Neen, wij moeten niet zoeken naar diploma's maar naar wegen, dat talenten uit alle lagen van ons volk er kunnen komen. Een verhoogde belangstelling voor de bouwkunst uit alle lagen van ons volk zal het gevolg zijn, gepaard aan een dieper begrip. Wij zouden volkshoogescholen moeten hebben als in Scandinavië, waar de rijpere jeugd naar toe trekt en zich bezint op de problemen van mensch en wereld en waar zij haar ware bestemming kan vinden, waarvoor zij ter wereld kwam. Het wemelt van jonge menschen, die de wereld zouden kunnen overdekken met simpele schoonheid, zooals zij daar eeuwenlang mee overdekt was en die de arbeidsvreugde der makers weerspiegelt. In de plaats daarvan zijn zij sigarenmaker of sjouwer of textielarbeider of veroordeeld tot het levenslang produceeren van nonsens, waar eigenlijk niemand behoefte aan heeft. Veroordeeld om

Sluiten