Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw radio erin daveren en voelt zich onbehagelijk. Hij blijft echter vriendelijk tegen u en denkt onder de hand: hoe help ik hem van dat soepie at. Onderwijl zoekt hij net zoo lang tot hij iets vindt, dat ie prijzen kan en prijst dat. Direct daarop echter spreekt hij zijn mindere waardeering uit voor iets anders en denkt erbij: waarheen zal ik hen brengen, opdat ze eens 'n heel goed interieur te zien krijgen. Hij kijkt in de keuken en spreekt over gootsteen in de midden, verchroomde kranen, zittend werken, pottekijker boven 't fornuis, koud en warm water, steenen vloeren, warme voeten. Hij weet, dat vrouwen lastig zijn als ze bouwen en dat de mannen het nogal gauw gelooven. Architecten ervaren altijd weer: 't mooiste en beroerdste in de wereld en in de huizenbouwerij komt via de vrouwen. Onder de hand denkt ie dan ook soms, zoo pratend met een huisvrouw, al blijft ie vriendelijk: 'n Kanjer. Natuurlijk denkt ie ook wel eens. 'n Aardige vrouw. Maar niet zoo erg vaak. Architecten zijn ambtshalve pessimisten. Bij erfenissen deelen en bouwen leert men 't menschdom kennen. Ten slotte noteert hij de eischen en 't bedrag, dat beschikbaar is. Dan weet hij al: van 't huis moet wat af, of er moet wat bij het bedrag. Menschen die bouwen, plegen altijd zes pooten aan 't schaap te verlangen. Het bedrag, wat de architect voor zich zelf vraagt, valt hun altijd tegen, wat ze hem dan ook zeggen. Hij blijft glimlachen en zegt: dat had ik verwacht. Maar weet u wel, wat ik er allemaal voor doen moet? Neen, eerlijk gezegd, daar hebben ze eigenlijk niet 't flauwste benul van.

Hij legt hun uit, waaruit het maken van 'n ontwerp bestaat. Voorontwerp, nog een variantje, praten, den grond gaan bekijken, nog eens praten, vloerkleed opmeten, zoodat het in de nieuwe woning past. Als ie 't leelijk vindt, trekt hij een bedenkelijk gezicht en vreest, dat 't niet gaan zal. Dan laat hij 'n bestek zien, het werk, aan 't schrijven daarvan verbonden. Verder een bundel detailteekeningen, vellen en nog eens vellen met geheimzinnige teekeningen van ramen, deuren, gevels, aanrechten met gootsteen in de midden en afdruiproostertje. Ja mevrouw, bekijkt u dat maar eens goed. De stemming van: wat vraagt ie veel geld, zakt, die van: hij doet er toch ook veel voor, stijgt. Meneer en mevrouw zien, dat n architect nog wel iets anders doet, dan drie blauwdrukjes maken voor de bouwaanvraag en af en toe 'n aannemer uitvloeken.

Als eerste daad gaan opdrachtgever en architect samen op

Sluiten