Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plegen te vinden, haar giftige wezenloosheid (tenminste op hun dorpen terug spreken zij er van met al het afgrijzen van den braven burger), is voor hen hoogste deugd, wanneer het gaat om de streek, die door een noodlottigen samenloop van omstandigheden in hun handen viel.

Al onze dorpen en stadjes gaan met den dag in schoonheid achteruit, voor zoover zij nog achteruit konden gaan, dagelijks verdwijnt natuurschoon onder de bijl- en houweelslagen der wegenverbeteraars en greppelgravende ontwateraars. Maar net zoo als de moderne vrouw haar uitgetrokken en daarna bij— gestrakte wenkbrauw mooi vindt, zoo vinden zij „hun" resultaten mooi. Wie er iets van zegt, is hopeloos ouderwetsch, romantisch en het heele bestuursapparaat wordt in werking gesteld, om deze protesteerende, hopeloos ouderwetsche romantici, die een eik mooier vinden dan een benzinepomp, onschadelijk te maken.

Onze belangrijkste oude gebouwen staan gelukkig nog op een lijst van monumenten en mogen niet verbouwd worden zonder overleg met monumentenzorg. Ons landschap, een natuurmonument in zijn geheel, staat als zoodanig op geen enkele lijst en elke brave burger kan er zijn technisch-sadistische lusten op bot vieren. Hij behoeft alleen maar te bewijzen, dat de operatie niet onvoordeelig is. Net als alle operaties loopen ook deze operaties goed af. Is de patiënt morsdood, welnu, dan heeft zijn geraamte nog waarde.

Neen, op 't gebied van cultuur, dat wil zeggen den stoffelijkgeestelijken verzoeningstoestand, die boven alle politieverordeningen uit is, moet in ons land alles nog gebeuren. De gevolgen van deze leemte weerspiegelen zich in onze bouwkunst.

Bloeit onze bouwkunst dan niet?, zal menig lezer vragen, die gelezen heeft van de autocars met bewonderende vreemdelingen, rijdend door de nieuwe wijken van onze groote steden. Staat onze bouwkunst niet aan de spits in de wereld?

Neen, dat is niet zoo. Als land, dat neutraal bleef in den. oorlog en geld verdiende, terwijl de andere vochten, kon Nederland bouwen. Wij zijn eerder gestart in de estafette naar de bouwkunst der toekomst en onze deelnemers liepen een aardig stijltje. Maar lang voor de eindspurt raakten we vermoeid en op lange afstanden loopen de winnaars nooit direct voorop. Welk land de race winnen zal, is nog niet bekend.

Sluiten