Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

textielarbeider, die nog werk heeft, zegt: ,,'t Is gin wark'n meer, 't is moord." (Historisch.)

In onzen tijd is evenveel wreedheid als in de middeleeuwen, alleen zij uit zich op andere terreinen. Waar de artisticiteit der Middeleeuwen gebleven is, is echter een raadsel. Ik neem aan, dat er ook nu niet minder talenten zijn dan vroeger, maar dat zij niet tot ontplooiing komen. Voor hen is 't moderne radbraaksysteem het ergste.

Wanneer wij vragen: wat is de taak, die ons wacht? dan is het antwoord:

Het bouwen van een nieuwe wereld, het bouwen van een nieuwe cultuur.

Wanneer wij verder vragen: waarom ligt in dit antwoord een zoo ontzaglijke taak besloten, dan is het antwoord:

In de eerste plaats, omdat wij een maatschappelijken chaos hebben te overwinnen als nooit te voren overwonnen behoefde te worden.

In de tweede plaats, omdat wij een cultureele inzinking hebben te overwinnen, dieper dan ooit te voren.

In de derde plaats, omdat het maatschappelijk en cultureel probleem, dat om oplossing vraagt, niet het probleem is van een bepaalde streek als vroeger, een bepaald land als vroeger, een bepaald werelddeel als vroeger, maar in wezen een wereldprobleem is. Dat wil niet zeggen, dat wij tot één internationale cultuur zullen moeten komen, neen, tot variaties op een algemeene wereldcultuur, bepaald door natie, ras en de specifieke bestaansvoorwaarden, daarin verbonden. In die cultuur zal het lied bewaarheid worden:

„Waarin wij ook gescheiden zijn, wij weten wat ons bindt."

Het probleem van de bouwkunst der toekomst is een maatschappelijk probleem. Maatschappelijk werk, dat verzuimt het cultureele deel van zijn taak te behartigen, is anti-maatschappelijk werk. Want bij alle maatschappelijke bemoeiingen is cultuur de proef op de som. Waar deze proef niet opgaat hebben de maatschappelijke werkers hun doel verkeerd of te beperkt gesteld. Wie niet een diep besef heeft van de waarde der cultuur, die mist een toetssteen, die zijns gelijke niet heeft. In 't verlangen naar cultuur ligt het verlangen naar een allen omvattende, diepe, geestelijke, milde sfeer, die alles, wat noodeloos ontbonden was, herbindt. Als religie beteekent „herbinding", dan is het mogelijk, ons in ons streven naar de

Sluiten