Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rede, opdat U goed begrijpe, wat we bedoelen, met hetgeen volgen gaat:

„Sociale economie is, kunnen we zeggen, de wetenschap van de welvaart, van den rijkdom — een wetenschap, die op-zich recht van bestaan heeft en nuttig is; het is immers geen zonde geld te verdienen, evenmin als het zonde is naar eer te streven; maar ook een wetenschap, die gevaarlijk is en naar gelegenheden tot zonden leidt, evenals het najagen van eer en aanzien; bijgevolg een wetenschap, die opzich beoefend, buiten het toezicht van de geopenbaarde waarheid, zeker een geleerde tot onchristelijke conclusies zal voeren."

Het zal iedereen duidelijk zijn, dat wat deze groote, Engelsche kardinaal jaren geleden zeide over de economie, geen loos praatje kan heeten. Het zou gewaagder zijn, te beweren, dat de criminologie, zooals die, smakelijk en makkelijk verteerbaar gemaakt, in film en detective-story en op de planken van zoo menig theater der menigt' wordt vertoond en uiteengedaan, de criminaliteit heeft vergroot, dan te zeggen, dat de economie, als wetenschap begonnen, maar als geloofsbelijdenis geëindigd, ten zeerste de zelfzucht bevorderd heeft.

Sluiten