Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat nu die confectie betreft, waarover in hetgeen volgt, nogal druk gesproken zal worden: U gelieve wel te bedenken, dat met confectie iets méér en iets anders bedoeld wordt, dan wat men in winkels van kleedingstukken zoo billijk verkoopt.

— Ik heb niets tegen een goedkoop en goedpassend costuum, waarmee men zich gerustelijk onder de menschen kan begeven zonder wegens landlooperij te worden opgepakt. — De confectie heeft in dit geschrift veeleer de waarde van een symbool. Er is in dit leven meer confectie, dan in knellende schoenen loopt en met jassen, zooals heroïsche mannen ze in groote advertenties dragen.

Men ziet in het leven de groote symbolen niet meer en in de symbolen ziet men al te veel uitsluitend het leven.

En als U dit alles inziet, lieve lezeres en waarde lezer, kunnen we het huis binnentreden en ons praatje op de stoep, dat reeds de aandacht der buren trok, beëindigen.

Pas op voor het drumpeltje

DE SCHRIJVER

Hillegersberg, 19 Maart 1934

Sluiten