Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deur wat open. Een flauwe lucht van rotte eieren kwam hem daarbij in den neus.

Bernard Trentelaer vond, dat het stonk, en er beter een raam open gezet kon worden. Hij zei dat heel hoffelijk en een tikje uit de hoogte, waardoor de leeraar meende, dat hij zich in zijn democratische gevoelens gekwetst moest achten.

,,Wie stinkt?" blafte hij.

,,Hèt stinkt!" corrigeerde Bernard beleefd.

„Wij stinken!" brulde de klas.

En toen begon de les.

Of er iemand was, die vertellen kon, met wien de economie zich bezig hield.

Verwijck, wiens vader machinist bij het spoor was, wist het:

„Met den kapitalist!"

Doch deze democratische opvatting was den democratischen leeraar toch al te democratisch. Op een middelbare school geen klassenstrijd! En mr. Van Horst keek eens met een medelijdend oog naar Bernard Trentelaer, die, als kapitalist en al hield de economie zich ook met hem bezig, toch tegen den pootigen Verwijck het onderspit zou moeten delven.

De buurman van Bernard Trentelaer wist het: „Met den homo economicus!"

Nu had de leeraar, eerlijk gezegd, een hekel aan

Sluiten