Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hij de menschen niet gelukkiger maakte, wist alleen zijn personeel, doch hij en de meneer van de krant wisten, dat hooge loonen ontevreden maken en als zijn personeel ontevreden was, dan verdiende het teveel.

En misschien verdiende ook meneer Trentelaer wel teveel, want ook hij zelf was niet tevreê. Dat kon echter door zijn neef komen, door Bernard Trentelaer, den zoon van den broer van meneer Trentelaer, die jaren geleden gestorven was, niet, als een optimist en niet met de gedachte, dat hij de menschen gelukkiger had gemaakt, maar met de zekerheid, dat hij zijn zoontje een groot vermogen naliet en met de hoop, dat zijn broer daar goed voor zorgen zou, — voor het zoontje en voor het vermogen.

De groote Trentelaer, die nu dood was, — de vader van Bernard dus, — zijn broer, meneer Trentelaer, die nu met den braven hoofdredacteur een goed glas wijn dronk, en mejuffrouw Trentelaer, — Bernards tante die Palmyra werd genoemd, omdat ze eigenlijk Truitje heette en dat geen naam vond en die op den uit Engeland geïmporteerden butler lette, opdat deze niet langer dan strikt noodig was in den kelder bleef, — waren kinderen van een armen kleermaker, die dronk en een arme moeder,

Sluiten