Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch, „den kleinen man, met zijn confectie-pakje

* t

an.

En het was een schoone en vooral een verstandige gedachte van hem om zijn broer, den suffen schaapherder tot hoeder dezer kudde te maken.

Terwijl hijzelf steeds hooger steeg en zijn trust steeds verticaler bouwde op den hechten grondsteen van de gelijkvormige ijdelheid der menschen, die, sinds Adam en Eva en de geschiedenis met den Toren van Babel, niet meer gelijk willen worden aan God, maar gelijk willen zijn aan hun buurman en diens vrouw, zorgde zijn broer voor de groote kudde van personeel en klanten. En het was de groote voldoening van meneer Trentelaers gezapige leven, dat de wol nu tenminste in de familie bleef en hij het was, die de gedweeë schapen scheren mocht.

Dat van die wol is echter zeer overdrachtelijk. De fabrieken, die voor Bernard Trentelaer senior garens sponnen, gebruikten daarvoor grondstoffen, waarvan de herkomst een streng geheim was, dat alleen Bernard Trentelaer kende en dat men met de woorden „wol", „katoen of „zijde niet oplossen kon.

Er liepen wel geruchten, dat „Trentelaers Gecombineerde Confectiebedrijven" ook in relatie stonden met een groote fabriek, waar vodden ver-

Sluiten