Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt werden. Dat Bernard Trentelaer senior die geruchten tegensprak, was echter niet zoozeer, omdat het lasterpraatjes waren, dan wel uit bescheidenheid. Wie uit vodden keurige confectie voor dames, heeren en kinderen maakte, was een toovenaar en een wereldwonder, terwijl Bernard Trentelaer zichzelf liever voor een gewoon mensch met een schranderen kop hield.

De tragedie in het leven van den grooten Trentelaer kwam, toen zijn zoon Bernard drie jaar oud was. En het tragische bestond hierin, dat Bernard Trentelaer senior de groote Trentelaer geworden was, die omging met oliebaronnen en andere voorname, maar vooral rijke heeren, terwijl zijn vrouw in haar hart de groentenvrouw-weduwe bleef, die ze eens was en die heel tevreden was met de confectie-japonnen, die haar man voor het ,.lagere burgerdom" fabriceerde.

En toen de „hoogere kringen", waarin Bernard Trentelaer senior met groot gemak verkeerde, haar heel duidelijk begonnen te maken, dat haar man eigenlijk te vroeg getrouwd was, want dat hij nu zeker een betere keus zou kunnen doen, begon zij een serie twistgesprekken met haar man, waardoor het hem duidelijk werd, dat hij wel de confectie, maar niet het geluk had uitgevonden.

Sluiten