Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopt, zelfmoord wil plegen. En de heeren, — en dan bedoel ik vooral mijn braven voormaligen hoofdredacteur, •— zijn dom genoeg, om te denken, dat, als er één keer een man in een vijver loopt, omdat hij het leven moe is, iedereen, dien men in een vijver, plas of sloot vindt en die geen visch is of een zwembroek draagt, een zelfmoordenaar is. Doch ik ben optimist genoeg," — op het gezicht van den hoofdredacteur verscheen een mistroostige trek; wat moest hij nu gaan zeggen? — „om in een vijver te loopen zonder zelfmoord-plannen.

Als ik u, waarde heer hoofdredacteur, om opslag vroeg, omdat hard werken en weinig eten slechte compagnons zijn, dan wees u me op het belangrijke feit, dat de aardappels en de grauwe erwten met den dag goedkooper werden en u sprak over levensstandaard en over firma's, waar het personeel heelemaal niets verdiende. En dan ging ik getroost aan mijn werk, omdat ik bij mijn firma ten minste nog iets verdiende en 's middags bruine boonen met spek en geen goedkoope, grauwe erwten at.

Doch ik eet nu al een jaar, — als ik eet! — grauwe erwten. En sinds twee dagen eet ik ook geen grauwe erwten meer.

Dat is tragisch, mijne heeren, als de grauwe erwten steeds goedkooper worden en je kunt ze niet eten.

Sluiten