Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst beweren hoorde, dat 1 gedeeld door nul oneindig was. En zoo'n breuk moeten we van ons door de erfzonde gebroken leven maken, wil de eeuwigheid in de poovere wiskunde van ons bestaan een woordje meêspreken."

Eerlijk ontroerd verlieten de jongens hun leeraar, die, temidden van zijn flesschen en in de plooien van zijn hemelsblauwe pyama met gele sterren achter bleef, alleen met zijn gedachten, die hunne onophoudelijke gesprekken weer ijverig voortzetten. Het was Bernard Trentelaer, wiens lotsbestemming hem bezig hield.

Wat ging er worden van dien jongen, die zoo heel arm was, omdat hij zoo heel rijk was? Wat een verantwoordelijkheid zou er eerlang op hem rusten! „Trentelaers Gecombineerde Confectie-bedrijven , kortweg „Tregeco" genaamd, waren een uiterst winstgevende onderneming. Doch in het leven beteekende zulke winst geen winst. En met een glimlach bezag hij het Oostersche gewaad, waarin hij te bed lag en dat in een Tregeco-winkel was gekocht. Al verstond hij niets van kwaliteit en afwerking, dat deze Sjeik-kleedij niet duurzaam was, begreep zelfs hij. Zijn vrouw had het een koopje gevonden en het gekocht en hij had die pyama maar aangetrokken, omdat zelfs de liefste vrouw in zulke aangelegenheden altijd gelijk wil hebben. En hij hoopte

Sluiten