Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in het botervlootje margarine aan te treffen, doch dit alles kon in der minne geschikt worden en wérd in der minne geschikt. En Bernard Trentelaer begon zich in Delft al heel aardig thuis te voelen. De studie werd door hem met ijver ter hand genomen. Alle verplichte en vele onverplichte colleges volgde hij met aandacht, tredende in de voetsporen van Wim Kluizenaars, die hem geregeld iederen avond na de avondboterham kwam bezoeken om samen tot een beter begrip van het geleerde te geraken. En de vrienden voerden daarbij menig hartig dispuut, zoodat de schim van den homo economicus soms tusschen hen oprees, maar dat aanvankelijk steeds in pais en vreê beëindigd werd, zoodat opgemelde schim steeds weer verdween.

Doch tante Palmyra was er nog. En tante Palmyra bleek een wonderlijke vrouw. Op een afstand ontpopte ze zich, als een zeer hartelijke tante, en Bernards gemoed werd heel zonderling bewogen, als hij haar brieven las, waaruit zooveel allerteederste tante-liefde sprak, dat hij zich bijna schaamde het nooit ontbrekende, tegen gouden munt inwisselbare bewijs harer genegenheid in zijn portemonnaie te bergen temidden van vulgair kleingeld en oude knoopen.

Wat ging er om achter het beenige voorhoofd van tante Palmyra? Wat verzweeg ze angstvallig

Sluiten