Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen dwaze sprongen maken kan. Dus werd tante Palmyra een gulle tante, die met haar brieven-metinhoud den jongen Bernard Trentelaer de tranen uit de jonge oogen dreef, zoodat vriend Willem er vaak, met om de lippen den schim van een glimlach, het hoofd over schudde, — over zooveel pas ontloken neven-liefde.

— Zoo mag ook dit geval ter demonstreering dienen van de stelling, dat het begrip „tante" een veelomvattend en weinig vast begrip is. Er zijn menschen, voor wie „tante" een onbepaalde datum beteekent, waarop ze rijker zullen worden, dan ze thans zijn. Voor jeugdige personen is „tante" een kleverige zoen en een klef zakje snoep, dat er nauwelijks tegen op weegt. Voor meisjes kan „tante" een toevlucht beteekenen, wanneer ze bij heur ouders geen gehoor, althans gunstig en welwillend gehoor vinden voor haar nerveuze relazen over jongemannen met meer toekomst dan contanten. —•

Doch, -— wat we hierboven ook schreven over wankele begrippen en al mocht ook zij een wankel begrip schijnen, — tante Palmyra was tante Palmyra, de vrouw geworden homo economicus, de bekorende Eva zonder bekoring, die van haar eigen al een flink kapitaaltje had, waar geen haan naar kraaide, •— hoe zou er ook een haan naar deze tanige suikertante kraaien? •— en waar geen belastingambtenaar naar taalde.

Sluiten