Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere, dat het groot getal zieken, die niet ziek zijn en het getal gezonden, die wel ziek zijn, ten hemel schreit. Terwijl mevrouw Van den Berghe tot den Rietvelde geboren Van der Linde graag duizenden neertelt om mager te worden, doet juffrouw Hendriks geboren Frederiks wonderen om met haar gezin niet heelemaal in een stapel brandhout te veranderen.

„Er moet een ziekenbelasting komen, progressief volgens inkomen, gewicht en vermogen", was Wims meening. ,,En ieder, die ziek is, wordt behandeld, en ieder, die niet ziek is, wordt met smaad uit de ziekenhuizen, klinieken en wachtkamers gezet. De dokters trekken vaste salarissen, te berekenen naar het aantal dienstjaren en den graad van bekwaamheid. En zoo zullen we een kern-gezonde maatschappij krijgen, waarin de dokters-stand de eervolle positie herkrijgt, welke de medicijnman nog bij natuurvolken bezit."

Doch Wim zelf zou geen medicijnman worden. Zijn vader was een goed, maar ook een practisch man. En al mocht in zijn huis de homo economicus noch diens schim een rustbed vinden om zijn luie leden op uit te strekken, noch een gehoor voor zijn slaperige verhalen over behoefte, bevrediging en een lui, lang leven, dan wil dit nog niet zeggen, dat dr. Kluizenaars zijn wereldje niet kende en niet heel

Sluiten