Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wroeging. Het eenige plezier, dat je er van hebben kunt, is, dat je het weg kan geven, maar dan moet je het met tact doen en niet wachten, tot ze het je stelen. En als ze het je stelen, trek dan geen lang gezicht, want daar ben je nu eenmaal rijk voor. De tragedie begint pas, als je arm bent en dan bestolen wordt, wat ook nog wel eens voorkomt, waarde Bernard. En schenk me nou nog eens een kopje thee in en geef me nog een sigaret, — 't is jammer, dat die dingen altijd zoo stinken, en kijk in 's hemelsnaam wat vriendelijker. Een oorworm is er een clown bij!"

Doch Bernard Trentelaer keek niet vriendelijker, ook den volgenden dag niet, toen de post hem weer een goed gevulden, stevig gelakten en zorgvuldig aangeteekenden brief van tante Palmyra overhandigde. Hij had een hekel aan zijn vriend gekregen, dien hij in zijn droomen in de gestalte van een zigeuner ontmoette en daarom overdag uit den weg ging, zoodat tante Palmyra alvast in zooverre geslaagd was, dat ze een gevaarlijken invloed uit het leven van haar neef, — althans voorloopig, — had gebannen.

Sluiten