Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht na en hoe meer hij nadacht en studeerde, des te meer geraakte hij tot de zekerheid, dat een machine een zeer wonderlijk ding en de hoogere wiskunde toch wel erg hoog voor eenvoudige hersens zonder speciale kronkels of uitbouwsels is.

* *

*

De verzoening, met welker beschrijving we dit eerste boek, dat eigenlijk een inleiding is, willen besluiten, geschiedde, als volgt:

Het tooneel is het tooneel van het befaamde torenspel. We zien de markt en op de markt, de door schaduwen wonderlijk bestormde toren. Het was tintelend koud. Langs de helder schijnende maan vlogen hoog, door een bovenwind gedreven, verflardende en stoom-witte wolken.

Bernard Trentelaer had gedronken met den dorst van zijn stamvader en Adriaan Menartje was steeds nuchterder geworden, zoodat de laatste den eersten leidde. Wim, die een zeer zonderlinge lezing gehouden had, waarvoor hij spontaan was uitgejouwd, ontmoette het span, toen het, uit een jolig café getogen, de markt betrad, die onder Bernards voeten naar alle kanten helde, als een pyramide, die zich verbeeldt een plat vlak te zijn.

Sluiten