Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg. En tot slot had hij de schallende stem van een fanfare, die een expresselijk voor de gelegenheid gecomponeerden feestmarsch ten gehoore bracht.

De homo economicus had wel waarlijk zijn grooten dag. Hij was overal. Hij steeg, als burgerjuffrouw, met een gastvrij valies naar de afdeeling pelterijen en kocht een bontkraag voor een gulden, daalde naar de afdeeling manufacturen en kocht een flanelletje voor een kwartje, daalde naar den kelder, en kocht een W.C.-matje voor twee dubbeltjes, verhief zich tot den daktuin en had frissche lucht, een mooi uitzicht en een lichte duizeligheid voor niks.

De homo economicus zat dien middag aan alle tafels in alle huizen en meende, dat men nergens goedkooper kocht dan in een warenhuis. Hij zat aan het stuur van auto's, die naar het Tregeco-huis reden en duwde ook vele kinderwagens in die richting.

En ook zat hij weer eens achter het bureau van den braven hoofdredacteur en schreef een geestdriftig artikel over moderne architectuur en modern koopmanschap, die een puik huwelijk gesloten hadden.

Sluiten