Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagtaak voelde hij al zijn spieren zoo duidelijk, dat hij uit zijn hoofd een plaatje zou kunnen teekenen, zooals staat in anatomische leerboeken om duidelijk te maken, waar en hoe de menschelijke spierweefsels zich aan botten, beenderen en pezen vasthechten.

Het geweten met het smalle gezicht heeft op sommige jonge naturen nog wel vat. En wat Bernard zag, ervoer en voelde, was weinig in staat het geweten te kalmeeren.

Er was een juffrouw, die ziek was en werd ontslagen.

Er was een jongste bediende, die een klant niets kon verkoopen en werd ontslagen.

Er was een werkster, die één minuut met den postbode praatte en werd ontslagen.

Er was een chef, die tienduizend gulden verdiende, die dagenlang afwezig was en de dagen, dat hij kwam, niet langer bleef dan noodig was om een krantje te lezen en werd gehandhaafd.

Er was een chef boven dien chef en die geacht werd te huizen op een hoog kantoor met stalen meubels, en de chronique scandaleuse der stad heel alleen vol-leefde met leuke avonturen in verre en nabije steden en werd gehandhaafd.

Er was een broer van dien chef, die boven dien anderen chef stond, die stond boven velen en welke

Sluiten