Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen. Maar hij zou de weldoener van velen worden, want hij was jong en weêr vergeten, dat weldoen moeilijk is, wel zoo moeilijk, als rijk zijn.

En de idealen spatten in zijn hoofd open, als een flonkerend vuurwerk.

Het was een zelfbewust jongmensch, dat een uur later uit de auto stapte en den chauffeur een sigaret aanbood. En drie maanden lang las hij brochures, handboeken en jonge tijdschriften en schreef met een blauw potlood ,,juist" of ,,foei!", overal waar de kantlijn zulks vergunde. Hij las encyclieken, commentaren op encyclieken, en critieken op commentaren op encyclieken en begreep, dat de waarheid aan de bron gezocht moest worden en dat veertig jaren dralen heel lang is, als de Paus iets vraagt, wat al twintig eeuwen geleden gevraagd werd.

En de rijke jongeling maakte zich op om een historisch voorbeeld te gaan geven en met zijn geld de menschen gelukkig te maken. En de homo economicus lachte, rekte zich uit en gaapte toen weer al zijn gouden tanden bloot. Hij, die kijkt in alle beurzen en van alle markten thuis is en op alle beurzen rond-dwaalt; die nooit arriveert, maar altijd arrivé is; die nooit geeft, maar altijd ontvangt, of hoogstens ruilt; hij, die altijd bijziende is en altijd gouden brillen of uilebrillen van echt schildpad draagt; hij wist, wat Bernard niet wist, wat niemand wist, dan me-

3

Sluiten