Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen worden zou en goed voor de armen zou zijn. Er was voorts een prentbriefkaart van zijn kindermeid met heel veel groeten en een ouwerwetschen zoen. En ook was er een briefje van een journalist, die hem wou komen interviewen voor twaalf bladen tegelijk.

Hij dronk echter bedaard drie kopjes warme thee en las in het ochtendblad, dat het in Duitschland nog steeds heel erg rustig was en dat het gebied van hoogen druk zich van Engeland naar IJsland had verplaatst en er voorloopig geen verandering van het weer te wachten was.

Intusschen was ook Oom Trentelaer ontwaakt, al was hij liever nog lang niet wakker geweest. Zijn hoofd lag in vijfhonderd scherven op het kussen, naar hem docht, en al zijn haren schenen aan elkaar gegroeid. En hij moest aan stamvader Trentelaer denken, die, zonder een groot man te zijn, zulke groote denkbeelden had gehad, en aan zijn broer Bernard, die, zonder bepaald groote denkbeelden gehad te hebben, toch een groot man geweest was.

Ook hij bezag met één mistroostig oog, — het andere ging vooralsnog niet open, — het miezerig daglicht.

Toen waagde hij vijf bloote teenen, die eerst nog behagelijk tegen een warme kruik gerust hadden,

Sluiten