Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuster, je brave Tante Palmyra heeft altijd het beste met je voor gehad. En nu hebben we niets meer, dan onzen eerlijken naam. En de zaak wordt op denzelfden voet voortgezet, al is het door anderen. Tregeco blijft, maar Trentelaer gaat. En als je precies weten wil, hoe alles zich heeft toegedragen, moet je dat maar eens in het financiëel gedeelte van de krant nalezen. Voor mij is gezorgd. Ik heb een paar mooie kamers gehuurd in een tehuis voor heeren van den besten stand."

Oom verdween achter zijn bureau en er klonk een knal. En uit een geheime la haalde hij een lange, gele enveloppe. En uit die lange, gele enveloppe kwam het geheim van Bernards moeder, die heette te zijn ondergegaan in de groote stad.

Doch ze was gestorven, zooals ze geleefd had, als 'n eerzame groentevrouw. En aan haar zoon was het, dat zij haar nerinkje had nagelaten, opdat hij, als hij meerderjarig zijn zou, groenteboer zou kunnen worden, als de confectie hem tegenstond, zooals zij haar de keel had uitgehangen. En al was de huur, — trouw betaald door de huurders, die na haar dood achter haar toonbank groenten hadden verkocht en met haar wagen hadden rondgereden, -— ook verdwenen met al het vele, dat verdwenen was, toch was het winkeltje er nog, zoodat het nu Bernards winkeltje was.

Sluiten