Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFSCHEID IN DE OPEN DEUR

een, lieve lezeres, neen, waarde lezer, ga nog niet heen. Het is te gevaarlijk, u thans al alleen te laten met uw critische gepeinzen.

Er moge nog een nadrukkelijk nawoord klinken:

Val toch niet over het drumpeltje!

Want zie! er is geen drumpeltje. En hoe beschamend is het, te vallen over een drumpeltje, dat er niet is.

U heeft de legende van den homo economicus gelezen, doch hoeveel menschen zijn er die nog legenden kunnen lezen zonder te vergeten, dat het legenden zijn?

Dit boek is geen charge op bepaalde personen en noch minder op bepaalde firma's, maar het is een charge op een bepaalde ondeugd, welker grootste ondeugendheid is, dat ze velen een deugd schijnt.

En die ondeugd, die zelfzucht heet, en rondwaart in de gestalte van den homo economicus, vindt men niet in bepaalde firma's, en die gestalte is niet de gestalte van bepaalde personen.

Sluiten