Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als we dat zouden meenen, kenden we onszelve niet, noch onze schoonmoeder, noch onzen schoenmaker, noch onzen slager, noch onzen kleermaker, noch onzen huisbaas, noch onzen timmerman, noch onzen loodgieter, noch onzen bloemist, noch onzen begrafenis-ondernemer.

Daarom, — zij dit ook in ons nawoord nog eens herhaald, — herken in dit simpel boekje niet Uzelve, noch Uw buurman, noch diens vrouw, noch Uw lijfblad, noch de firma, waar ge zoo goedkoop onderbroeken koopt, noch die andere firma, waar men U voor tien gulden in het Paaschbest steekt.

Heusch, het ware al te gênant, zichzelf of de zijnen te herkennen in de baardige helden eener struikrooversgeschiedenis!

En wat die brave hoofdredacteur en knappe journalist betreft, ach, die is overal, waar men met kranten meer geld verdient, dan men verdiende te verdienen.

En alleen daarom heb ik dien man geen naam gegeven, want het is al erg genoeg, dat dit soort wezens, die op hun knieën heerschen, in het werkelijke leven namen dragen, die niet noemenswaard van andere achtenswaardige namen verschillen, dan dat ze ook in een druk te lezen boekje dit onderscheidingsteeken van den persoonlijken mensch zouden mogen dragen. Dus bleef hij naam-

Sluiten