is toegevoegd aan uw favorieten.

Leeft Jezus of heeft Hij alleen maar geleefd?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seinem lieben Freunde ARTHUR DREWS in vorzüglicher Hochachtung gewidmet.

Gij verstaat, Hooggeschatte Vriend, de Nederlandsche taal als weinigen Uwer landgenooten, en wel doordat Gij U bijzondere moeite hebt getroost om de hoofdwerken van de Hollandsche Radicale Kritiek op hei Nieuwe Testament te lezen. Waarom zou ik mij dan in deze opdracht niet bedienen van mijne moedertaal, wanneer het boek zelf toch om bepaalde redenen in het Hollandsen verschijnt?

Het is mij als vakman in de Nieuwtestamentische wetenschap eene eer, mij te mogen richten tot U, die door Uwe Christusmythe en andere geschriften nieuwe banen hebt gewezen voor de Duitsche theologie. Vv aardeering van Uw levenswerk behoeft allerminst in te sluiten, dat men het in allen deele met U eens is; de theologen in Uw vaderland maken het zich echter wat al te gemakkelijk, wanneer zij met het scheldwoord dilettant U meenen te kunnen afmaken en voor het groote publiek in een ongunstig daglicht te stellen. Want een dilettant is iemand, die liefde heeft