Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was de fiere drager van alle gewicht en alle wijsheid. Hij was zelfs wijzer en waardiger dan de leiders der moderne beschaving, want wat hij dacht en deed gold in zijn wereld als het goede.

Hier heb ik nu zorgvuldig losgeprepareerd, wat in de zuiver agrarische maatschappij der vroegere middeleeuwen van ongeveer de zevende eeuw af altijd aanwezig is geweest en grootendeels nog lang daarna. De veranderingen, door de inlijving bij het Frankenrijk teweeg gebracht, bewaarde ik voor een volgend hoofdstuk. Insgelijks al datgene wat voor den aanvang niet voldoende bekend is.

Sluiten