Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert de overeenkomst van Ribemont (880) zoo goed als ononderbroken bij Duitschland gerekend is, al regeerde er voorloopig feitelijk niemand.

De geestelijkheid en haar aanhang werden door de versnippering van de rijkseenheid nog meer geprikkeld, de geestelijke eenheid der kerke Christi er voor in de plaats te stellen. De tweede groote actevervalsching, die daarbij zeer wezenlijk geholpen heeft, is die der Pseudo-Isidorische decretalen. Tusschen een verzameling echte pauselijke verordeningen uit de vorige eeuwen voegde men eenige valsche in, die het voorstelden, alsof de paus van den aanvang af de bisschoppen onder zijn onmiddellijk gezag had en de vorst van alle macht over de kerk en hare dienaren was verstoken. Men heeft gedurende de Middeleeuwen de echtheid dezer vervalsching zelden betwijfeld.

Sluiten