Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Gelobistu in got alamechtigan fadar ?

8. Ek gelobo, etc.

9. Gelobistu in Christ godes suno ?

10. Ek, etc.

11. Gelobistu in halogan gast?

12. Ek, etc.

Verklaring :

1- " Verzaakt gij den duivel ? "

De u moet overal als oe worden uitgeproken. Het werkwoord heett den derden naamval bij zich, ditmaal een Iatijnschen.

3. De uitgang -um is die van den derden naamval meervoud.

6. Donar en Wodan zijn bekend genoeg, Saksnöt is een naam voor den hemel- en krijgsgod Tiu.

Xhê hira genotas sint : die hun genooten zijn.

11. Gelooft gij in den heiligen geest ?

Die uitgang -an is die van den vierden naamval manlijk enkelvoud van het bijvoegelijk naamwoord.

Wij bezitten ook een Frankisch lied, waarvan de taal verder van ons afstaat, doch de opvatting een goeden kijk geeft op de wijze, waarop de menschen dier dagen de gebeurtenissen door den bril van hun temperament bekeken.

De Noormannen opereerden tegen het einde der negende eeuw ook met grootere legers, waarschijnlijk, omdat men zich overal plaatselijk beter tegen hen georganiseerd had. Waar het ver\ al van de centrale macht de locale krachten tot een vaste orde liet komen, begon het voor de Vikingen gevaarlijk te worden. Hun groote krijgstochten bereidden hun groote nederlagen voor en zijn voor hen het symptoom van het naderend einde. Zoo versloeg de Noord-Fransche koning Lodewijk III hen 3 Augustus 881 beslissend bij Saucourt, de Duitsche Arnulf 891 aan de Dijle.

Sluiten