Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Friesche kooplieden, zoo noemde men onze landgenooten, gaven den toon aan langs den Rijn gelijk in Engeland; Friesche stoften golden als het meest passend tegengeschenk van Karei den Grooten aan den rijken Abassidenkhalief Haroen al Raschid.

De Noormannen wisten daarmee natuurlijk niet om te gaan. Ook niet toen hun aanvoerder Godfried in 882 met Friesche streken rondom Dorestad beleend was, om zijn landgenooten af te weren voor de machtelooze Karolingers. Zij zijn mede oorzaak geweest, dat ons land in de volgende tijden niet de proëminente

De kromme Rijn en Vecht beteekenen niet veel meer, De Lek is tijdelijk sterk versmald. Daarentegen zijn Waal en IJssel nu groote stroomen, ieder met een haven.

economische plaats heeft ingenomen, waarvoor het bestemd scheen. Maar zij niet alleen. Het water van den veranderlijken Rijn is in de tiende eeuw voorkeur gaan vertoonen voor de afvoerwegen van Waal en IJssel. Het verwoeste Dorestad is niet herbouwd. Tiel en Deventer namen samen ten deele zijn plaats in.

Sluiten