Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bronnen en litteratuur

De Nederlandsche archaeologie is bijna het domein van Dr. J. H. Holwerda, wiens " Nederland's vroegste Geschiedenis 2dc druk, S. L. van Looy 1925, naast zijn Platenatlas (aldaar 1912) belangstellenden een betrouwbare gids zijn. Alleen overschat H. de beteekenis van het aardewerk als kenmerk van nationaliteit, terwijl hij van alle andere gegevens, zelfs van de taal, wel wat heel weinig notitie neemt.

Voor de politieke en economische geschiedenis ben ik in het algemeen afhankelijk van anderen en is alleen de compositie van mij. Prof, Gosses is de groote kenner van de politiek der oudere Middeleeuwen; in het " Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland ", Martinus Nijhoff, 1918 vlg, vindt men zijn resultaten meesterlijk neergelegd. Breeder van opzet is de " Histoire de Belgique ", van H. Pirenne, M. Lamertin, Bruxelles 1909-21. Belangwekkend voor belangstellenden is verder H. A. Poelman's dissertatie " Geschiedenis van den Handel van N. Nederland gedurende het Merowingische en Karolingische tijdperk " en Dr. Jan de Vries', met koene fantaisie geschreven " De Wikingen in de Lage Landen bij de Zee ", Tjeenk Willink en Zn, Haarlem 1923.

Voor de geestesgeschiedenis heb ik natuurlijk ook wel gebruik gemaakt van de gegevens van anderen; hoofdzakelijk is het echter eigen arbeid. Wie de inspanning niet schuwt vindt in de kleine maar uitstekende boekjes der " Sammlung Göschen " oud-Germaansche texten met vertaling en commentaar; elke goede boekhandel heeft er een katalogus van.

Over godsdienst en kunst viel in deze aflevering nog weinig te zeggen. De psychologische gedeelten zijn geheel nieuw. Op dat gebied bestaat nog zoo goed als niets. Het is het hoofddoel van dit boek, de psychologische zijde der geschiedenis tot haar recht te laten komen, in het bijzonder haar in verband te brengen met de economische grondslagen der maatschappij.

Sluiten