Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genheid zat. Zaakwaarnemer zijns weerloozen schuldenaars geworden, keerde Floris zich eensklaps in des bisschops naam tegen Amstel en Woerden en bemachtigde hun goederen, die voortaan Hollandsche leenen waren. De aankoop van Jan Persijns goederen voltooide de uitbreiding, terwijl de op den graaf bedreven moord slechts ten gevolge had, dat Amstelland, Gooiland en Woerden onmiddellijk onder de Hollandsche kroon kwamen. Nog heden verraadt de grillige en irrationeele vorm der provincie Utrecht de graaiende hand des verovenaars.

Amsterdam (1300), Medemblik, Monnikendam, Gouda, Schiedam en Veere krijgen in deze periode stadsrecht. Ook Leeuwarden en Wijk bij Duurstede.

Een erfconflict over Limburg, dat hoewel zich hertogdom noemend, slechts een gebied, zuidelijk iets grooter dan de zuidhoek der tegenwoordige provincie was, maar zonder Maastricht, werd beslist in den slag bij Woeringen (1288), waar Jan I van Brabant en zijn bondgenooten Reinoud I van Gelre versloegen. Voor de verbinding van het oplevende Brabant met den Rijn (handelsweg Keulen-Antwerpen) was dat niet onbelangrijk. Gelre bleef bestaan uit het gebied van Venlo en Roermond, waarbij, op eenigen afstand, de Betuwe, de Veluwe en het geërfde stadsgebied van Zutphen. Dat het zwaartepunt naar het noorden verschoven bleef was voor de afronding van ons later grondgebied in de Maasstreken van gewicht.

Die Jan I was een vermaard ridder en tournooispeler, dichter ook van minneliederen, alleen in het Zwabisch bewaard, en misschien daarin ook geschreven. Men vindt een proeve bij Bastiaanse. In het algemeen zijn aanzienlijke noord-Nederlandsche heeren vaak in den vreemde ten tournooi getrokken, vooral natuurlijk naar het domineerende Frankrijk. Van een hoofsch leven kon hier echter geen sprake zijn. Eigengerechtigde polderboeren en egoïstische kooplieden hielden hen vast. De

Sluiten