Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk veel goeds van. Er is alleen het geweldige gevaar, dat tet kind een kind zal blijven, dat de ontwikkeling in de puberteit blijft haken en zowel inhoud als wijze van beleving der idealen in het verdere leven nog worden meegenomen, totdat bittere ervaring of de psychiater eindelijk de oude banden verbroken hebben. En wie werken er vaak het hardst aan mee de kinderen onzelfstandig te houden???

Heeft de puber minder moed dan kan zijn reactie voorshands anders zijn. Hij zal dan geen eigen moreel systeem gaan opbouwen, geen eigen wereld gaan inrichten, geen eigen levensvorm gaan uitdenken. Neen, hij zal zich terugtrekken in de negativiteit. Ik hoor het de jongen nog duidelijk zeggen: „De meeste mensen beginnen met luchtkastéelen te bouwen en eindigen met een hol te graven in de rand van de mesthoop, waarop ze leven en er in te kruipen." Wat een schok was het voor dezen jongen toen hij moest inzien, dat hij het zelf was, die in het bewuste hol gekropen was en nog wel zonder ook maar een enkel (lucht)kasteeltje gebouwd te hebben.

Deze kinderen werken zich vaak diep in de narigheid en er is veel begrip, befde, rust en aandaohj: voor nodig om ze uit hun hol te helpen. Wat kan de Ieraar ook hier weer met een enkele opmerking, met een teken van belangstelling, van niet boos worden, van rustig aanhoren reeds veel goed doen. Hij kan in het algemeen tonen hoe

Sluiten