Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs de vader ontdekt te hebben, die de dwaasheid beging een onderhoud met zijn zoon van wie gemerkt was, dat hij onaneerde, aldus in te leiden: „Je hebt een slappe wil, net als je moeder en daarom doe je dergebjke dingen."

In de praepuberteit treedt zonder twijfel de onanie reeds op, maar dat wil nog niet zeggen, dat het willen van de praepuber in dezelfde toestand verkeert als dat van de puber en dat zou den bewusten vader misschien tot nadenken kunnen stemmen.

Het typische los willen, anders willen in de eerste jaren der puberteit, dat naarmate de opvoeding minder gelukkig geweest is, sterker voor d" g komt als zg. „negatieve fase", is in de pn aberteit nog niet te bespeuren. Daarom is de wil van een groep praepubers even makkelijk te richten als hun belangsteüing gaande te maken is voor hetgeen binnen de kring, hun belevingsinjiouden bgt.| Dat men hun wil moeilijk wint voor het verder afgelegene, het „onpraktische", hen dus ook niet makkelijk concentreert op datgene, waarvan zij het nut niet dadelijk inzien, hebben ze met alle „praktische" mensen gemeen.

Wat wij echter met name bij CharlotteB ü h 1 e r beschreven vinden als negatieve fase — en waarvan ik hogerop reeds zeide, dat zij niet biologisch noodzakelijk schijnt te zijn — treft men toch buitengewoon veelvuldig aan,-vooral bij ernstiger pubers. De wil zou men inderdaad als ne-

Sluiten