Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gatief gericht kunnen beschouwen, de puber raakt immers los uit de bindingen die des kinds waren. En uit die verwarring moet hij zich grotendeels zelf redden en dat wil hij ook. Hij wil zijn eigen weg kiezen, zijn eigen omgeving maken, zijn eigen waarderingen volgen, zijn eigen idealen stellen. Hoe buitengewoon het kind dan voor leiding en misleiding vatbaar is, we zeiden het reeds eerder. Des te duidelijker wordt de betekenis van de school, met name van den leraar in dit proces. Hij kan veel invloed uitoef ene», veel verwarring helpen opruimen, veel verkenten, vaak richting aanwijzen. Maar daarvoor heeft hij, de leraar, iets zeer moeüijks nodig, nl. onzelfzuchtigheid. Hij moet er niet op uit zijn proseketen te maken voor zijn eigen standje. Hij mag geen propagandist zijn met pasklare antwoorden voor elke mogelijke vraag. Wel moet lrij een diepe levensovertuiging hebben, die hoog genoeg staat, om het houdbare van andere standpunten te zien zonder te moeten leven van de beschaduw ing daarvan. Hij moet m.a.w. positief zijn, sine ira et studio. Niet neutraal, maar onzelfzuchtig in het aanhangen van eigen geloof. Dat is heel moeilijk en niemand zal van zichzelf zeggen, dat hij deze onzelfzuchtigheid bereikt heeft en ... mocht hij dat wel zeggen, dan misleidt hij zeker zichzelve en waarsqfoijiiBjk de aan hem toevertrouwde jeugd. Nu heeft echter, naar algemeen bekend mag zijn, de misleiding altijd

Sluiten