Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is wel heel zeker, dat alleen hij, die steeds in zichzelf het eerst de te controleren instantie ziet, de geringste kans heeft op grote paedagogische ongelukken.

Men zou de erotische verschijnselen in het jeugdleven gevoegelijk ook kunnen behandelen onder het hoofdstuk „gemeenschapsgevoel", hoewel daartegen misschien wel ernstige bezwaren ingebracht zouden kunnen worden. Toch is het een feit, dat in de drang tot het omgaan met leden van de andere kunne, een stuk sociale verrijking in de eerste plaats steekt. Pas op de duur groeit daaruit het grotere, geheel andere, meer dan sociale, dat ten grondslag hgt aan het werkelijke huweUjk. Daarom is de omgang van jongens en meisjes met elkaar even noodzakebjk als precair. Wij kunnen dat vraagstuk hier niet in zijn geheel behandelen, slechts willen wij er op wijzen, dat in het normale geval in deze „jeugdliefde" het sexuele geen enkele wraakbare rol speelt. Ik zeg dit op grond van speciaal onderzoek en op grond van twaalfjarig verkeer met jonge mensen, die in coëducatie — zoals men dat enigszins verwarrend pleegt te noemen — werden opgevoed. Daar moet ik naast zetten, dat er ontsporingen hier even als elders kunnen voorkomen. Om die reden o.a. zijn er ouders en opvoeders in de wervld. Waar ontsporingen optreden, is het zeker niet a priori uitgemaakt aan welke kant de

Sluiten