Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vullen. Dit laatste streeft een heel ander type na, dat zich meer met en naast de kinderen voelt dan boven hen. Zal de eerste er soms toe komen zijn pupillen te forceren, om den wille der goede zaak, de laatste beschouwt juist dit als een speciale zonde. Nog weer een ander type voelt zich de geroepene, die onder de kinderen a.h.w. een missie te vervullen heeft, een ideaal in hen moet wakker roepen, in hen moet doen ontkiemen. Hij heerst niet om zijnszelfs wil, hij voedt de kinderen niet op om hunzelfswil, heeft W i n k 1 e rHermaden eens kernachtig gezegd, neen, beide factoren, leiding en opvoeding staan in dienst, van het éne grote ideaal. 16) Bij den waren opvoeder zou men wellicht graag iets van alle drie dezer typen zien... en men kan dan waarschijnlijk gerust zijn, want in zuivere vorm komen typen in de werkelijkheid nu eenmaal niet voor, noch in slechten noch in goeden zin. Toch zal iedere rector of directeur, of ook iedere inspecteur de neiging hebben, dat type te bevorderen waartoe hijzelf behoort, althans in overwegende mate behoort. Daar hangen ook weer kwesties van wereldbeschouwing mee samen, welke er aanleiding toe geven^ bepaalde typen van leraren en jeugdleiders te verkiezen boven andere. De leraar die voor de klas staat, doet er goed aan zich te reabseren tot welk type hijzelf behoort en er bij de beoordebng van de conflicten, die hij %aet leerlingen krijgt, dan rekening mee te houden. Het

Sluiten