Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Men zie over deze onderwerpen vooral het voortreffelijke boekje van prof. Kohnstamm: Bijbel en Jeugd. V.U.B. nr. 22, Haarlem 1923. Ook K ü n k e 1: De religieuze opvoeding in het gezin en het ongeloof, dl. II van de serie: Psychologie van het ongeloof. Amsterdam, Ten Have, z.j. Zeer' goed is ook D r J. H. Gunning Wzn.: Over Godsdienstige opvoeding, in: Verzamelde Paedagogische Opstellen, Deel II. Amst.

mi.

10. Over de opleiding van de leraar aan de universiteit vgl. mijn: Taal en Denken. Gron. 1934, § 32, 37, 42 en daar genoemde lectuur. Vgl. ook de onlangs in druk verschenen lezing van Dr. J. A. Vor der Hake': Rondom het schoolleven van onze dagen. H. J. Paris; Amst. 1934.

11. Vgl. Charlotte Bühler: Kindheit und Jugend. Lpz. 1928, le dr., blz. 220. En K r o h : Psychologie- der Oberstufe, Langensalza, 1932.

12. Litteratuur over de eidetische verschijnselen: Urbantschitsch: Ueber subjektive optische Anschauungsbilder. Wenen, 1907.

J a e n s c h : Ueber den Aufbau der Wahrnemungswelt. Lpz. 1923 (van dezen schr. later vele publ. bij den uitgever Barth te Lpz.).

J a e n s c h : Die Eidetik und die typologische Forschungsmethode. Lpz., Quelle & Meyer 1933, 3e dr. K r o h : Subjektive Anschauungsbilder bei Jugendliehen. Gött. 1922.

13. F r o h n : Untersuchungen über das Denken von Taubstummen. Arch. f. d. gesmte Psych. 55 (1926). Sassenfeld : Versuche über Veranderungsauf f assung. Arch. f. d. ges. Psych. 50 (1925).

Zie voor een korte samenvatting mijn Taal en Denken. Gron. 1934, Hoofdstuk HL

14. Fischer und Hirschberg: Die Verbreitung der eidetischen Anlage im Jugendalter und ihre Beziehungen zu körperlichen Merkmalen. Ztschr. f. d. ges. Neur. u. Psychiat. 88 (1924).

Sluiten