Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voormelde kachel stond; dat hij dit ook meermalen heeft gezien; dat bij die keeren de haan van het gaspistool wel eens overging en het gaspistool ook wel eens vonken afgaf doch meerdere malen niet dan wel; dat bij voorts meergemeld gaspistool nog meerdere malen heeft afgetrokken terwijl een met benzine gedrenkt lapje op eenige centimeters afstand daarvan lag; dat hij dan telkens waarnam, dat het gaspistool een vonk afgaf en het genoemde lapje in brand vloog; dat in den avond van 4 Juni 1933, toen hij tusschen half twaalf en twaalf uur in het destijds door getuige R. bewoonde pand aan de Ampèrestraat... te Eindhoven kwam, zich bij den loop van voormeld gaspistool een hoeveelheid kleeren o.a. een mansbroek, een damesbroek, een trui bevonden en voorts lappen en een hoeveelheid closetpapier terwijl voormelde lappen en kleeren tevens gedeeltelijk om voormeld gascomfoor gewikkeld waren, al welke voorwerpen vochtig aanvoelden en een benzinelucht afgaven; dat verder vanaf deze goederen een strook closetpapier liep naar een papieren doos, welke zich op ongeveer een meter afstand daarvan bevond en waarin eenige kleedingstukken, vodden en papier waren gelegen; dat vanaf deze doos kleedingstukken op den vloer lagen, zoodanig, dat die öf aan elkaar aansloten öf slechts hoogstens een paar centimeters van elkaar verwijderd waren; dat die goederen op die wijze een doorloopende rij vormden vanuit de keuken naar de eveneens gelijkvloers gelegen winkel en huiskamer en naar de naar boven voerende trap; dat over de trap, waarop een looper lag, een dubbel loopende vilten band naar boven liep, terwijl op de eerste verdieping een dier banden vanaf de trap liep naar een aan de achterzijde der woning gelegen kamer en de ander naar een aan de voorkamer gelegen, — als salonkamer ingerichte kamer; dat eerstbedoelde band van de kamer aan de achterzijde van het huis nog weer voerde naar een kamertje op dezelfde verdieping, terwijl de band, welke als voormeld van de trap naar de kamer aan de voorzijde van het huis voerde, vandaar weer verder voerde over een tweede trap naar den zolder en eindigde in een aldaar staand bed; dat voormelde vanaf opgemeld gaspistool doorloopende reeks van goederen zoodoende vanuit de keuken naar alle in het buis aanwezige vertrekken een verbinding vormde; dat voorts in alle vertrekken der woning verschillende kleedingstukken, beddegoed en linnengoed over de vloeren verspreid lagen, los van voormelde doorloopende reeks van goederen; dat al die goederen vochtig aanvoelden en naar benzine roken; dat hij voorts in den winkel van het huis aantrof een ronde blikken bus van 10 tot 15 liter inhoud, waarin zich nog eenige naar benzine ruikende vloeistof bevond, en op de trap van de eerste naar de tweede verdieping een kleinere vierkante bus, die van binnen vochtig was en naar benzine rook, en voorts op den zolder van het huis een waschketel, waarin zich eenige naar benzine ruikende vloeistof bevond; dat beide boven vermelde bussen onderscheidene ronde openingen van ongeveer 2 c.M. en ongeveer 4 C.M. middellijn hadden met schroefsluiting; dat hij en nog een politieman