Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

Artikel BlZ. W.V.S.

1 — Opzet •••• 1

2 — Opzet..-. 2

3 — Opzet.... °

4 — Opzet als oogmerk ••••• j|

5 — Het begrip schuld 13

6 — Gebleken afwezigheid van schuld ................ 16

7 — Causaal verband • 19

S — Schuld 26

9 — Gebleken afwezigheid van schuld 27

10 1 Uitiegging der Strafwet - 31

11 1 Transitoir recht. Voorschrift Burgemeester ........ 34

12 1 Verandering in de burgerlijke wetgeving .......... 38

13 1 Wijziging Huurcommissiewet 42

14 2 Plaats van het misdrijf 46

15 2 Plaats van het misdrijf • 49

16 2 Plaats van een drukpersmisdrijf 52

17 14a Voorwaardelijke veroordeeling 54

18 14h Voorwaardelijke veroordeeling 57

19 23 Geldboete en hechtenis 61

20 33 Voorwerpen door middel van misdrijf verkregen.. 63

21 37 Toerekeningsvatbaarheid..... 66

22 37 Aansprakelijkheid bij dronkenschap 68

23 40 Overmacht en armoede...... • «•♦ ?2

24 40 Officier van gezondheid, ambtseed en dienstweigering.

Noodtoestand 74

25 40 Ovennacht en dienstweigering 80

26 40 Nood. Opticien a 88

27 41 Noodweer uit art. 673 B. W. i 90

28 41 Aanranding door een dier 93

29 41 Politiehond en noodweer. • 94

30 41 Afweren dreigende aanval 97

31 42 Wettelijk voorschrift 99

32 45 Poging tot bigamie 107

33 45 Begin van uitvoering. 113

34 45 Volstrekt ondeugdelijk middel. U6

35 45 Vrijwillig terugtreden ..... 121

36 45 Voorrjereidmgshandeling of begin van uitvoering., 124

37 45 VrijWvillig terugtreden ••• 127

38 47 Doen plegen 128