Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

w.tjs. Blz.

39 47 Doen plegen 131

40 47 Doen plegen 135

41 47 Doen plegen 138

42 47 Middellijk daderschap 140

43 47 Misbruik van gezag 149

44 47 Mede-daderschap 151

45 48 Medeplichtigheid 1 154

46 48 Medeplichtigheid 160

47 48 Opzettelijke hulpverleening 164

48 55 Bijzondere en algemeene strafbepaling 167

49 55 Samenloop 172

50 55 Samenloop- 176

51 55 Samenloop 178

52 56 Voortgezet misdrijf 180

53 56 Voortgezet misdrijf 182

54 57 Samenloop 185

55 64 Klacht 190

56 68 Gewijsde 193

57 68 Zelfde feit 195

58 82 Zwaar lichamelijk letsel 199

59 100 Ingevaarbrengen onzijdigheid 203

60 131 Opruiing 211

61 138 Huisvredebreuk 214

62 138 Huisvredebreuk '. 218

63 140 Deelneming aan verboden vereeniging 224

64 141 Openlijke geweldpleging 228

65 157 Brandstichting 232

66 177 Omkooping 234

67 177 Omkooping.... 238

68 180 Wederspannigheid 239

69 180 Wederspannigheid 240

70 180 Wederspannigheid 240

71 180 Wederspannigheid 241

72 184 Weigeren opgeven naam 241

73 207 Meineed 246

74 261 Beleediging 254

75 266 Beleediging 257

76 290 Kinderdoodslag 259

77 300 Mishandeling 262

78 300 Mishandeling 263

79 300 Mishandeling 267

80 310 Diefstal 269